اطلاعات تخصصی » تولید کنندگان سازه های گلخانه ای
مساحت سوله های تولید 0
نوع تملک کارخانه شرکت

مساحت کارخانه شرکت (متر مربع) 0
 مساحت انبارهای سرپوشیده 0
 مساحت انبارهای رو باز 0
 ماشین آلات ساخت در تملک
 ماشین الات ساخت استیجاری 0
 ماشین آلات اجرایی در تملک 0
 ماشین آلات اجرایی استیجاری 0
تعداد نیروی متخصص مرتبط 10
 تعداد نیروی متخصص غیر مرتبط 0
 تعداد کل نیروی تحت بیمه شرکت 0
 نیروی های قراردادی شرکت 0
 تعداد پرسنل دفتری 0
 تعداد پرسنل نصاب 0
ارایه گارانتی
شرایط گارانتی مدت یکسال -گارانتی سازه در صورت رعایت شرایط مذکور در قرارداد
دارای واحد HSE
نرم افزارهایی که در هر واحد مورد استفاده قرار می گیرند
تیپ سازه های احداثیگواهینامه های شرکت و مرجع تایید آن ها را نام ببرید
نوع محصولات کشت شده در گلخانه های احداث شده
نوع پوشش مورد استفاده


مقاومت سازه در برابر بار برف (ضخامت برف بر حسب  cm) 60
مقاومت سازه در برابر سرعت باد (سرعت باد بر حسب km/h) 80
مقاومت سازه در برابر بار مرده 150
مقاومت سازه در برابر بار زنده 100
اجرای پوشش دو جداره
نحوه باز و بسته نمودن پنجره های سقفی ریل و چرخ دنده ای
نوع دریچه های تهویه بال کبوتری و کوسه ای
درصد تهویه تامین شده 30
مکانیزم فعال شدن توری ضد حشره
مقدار گالوانیزه سازه (ستون ها و کمان ها) (gr/m2) 7000
لیست پروژه های برتر احداث شده (حداکثر 10 پروژه)  همدان - کارفرما : آقای منافی اصفهان -کافرما : شرکت نصر سپهر فیروزکوه - کارفرما : آقای مهینراد سیرجان- کارفرما - آقای نادری
شرکت های همکار خارجی (مشخصات ، رزومه)  
میزان مصرف سوخت شبانه گلخانه پیشنهادی در شرایط روبرو به مدت ده ساعت (از اثر باد صرف نظر شود)
الف: مساحت گلخانه: 5000  متر مربع 0
ب: دمای بیرون گلخانه: 10 درجه سلسیوس
ج: دمای مطلوب گلخانه: 15 درجه سلسیوس
نام کشورهایی که در آنها توسط شرکت گلخانه احداث شده است
طرح صنعتی ثبت شده
آیا نماینده شرکت های معتبر خارجی می باشید
در صورت مثبت بودن پاسخ بالا نام ببرید  
شرکت های همکار داخلی (نام شرکت و زمینه فعالیت)  
زمینه فعالیت جنبی تهیه و توزیع تجهیزات گلخانه
سطوح کار شده تا کنون به هکتار 80
مقدار مساحت پروژه های کلید روشن اجرا شده به هکتار 3
شهرستانهایی که در ایران توسط شرکت گلخانه احداث شده را نام ببرید سیرجان- اصفهان- همدان- کرمانشاه-سنندج-فیروزکوه-