اطلاعات تخصصی » تولید کنندگان تاسیسات و تجهیزات گلخانه ای
مساحت سوله های تولید 0
نوع تملک کارخانه شرکت

مساحت کارخانه شرکت (متر مربع) 0
 مساحت انبارهای سرپوشیده 0
 مساحت انبارهای رو باز 0
 ماشین آلات ساخت در تملک
 ماشین الات ساخت استیجاری 0
 ماشین آلات اجرایی در تملک 0
 ماشین آلات اجرایی استیجاری 0
تعداد نیروی متخصص مرتبط 270
 تعداد نیروی متخصص غیر مرتبط 0
 تعداد کل نیروی تحت بیمه شرکت 0
 نیروی های قراردادی شرکت 0
 تعداد پرسنل دفتری 0
ارایه گارانتی
شرایط گارانتی 24 ماه گارانتی هیترها
دارای واحد HSE
نرم افزارهایی که در هر واحد مورد استفاده قرار می گیرند
گواهینامه های شرکت و مرجع تایید آن ها را نام ببرید
شرکت های همکار خارجی (مشخصات ، رزومه)  
نوع سیستم خنک کننده


طرح صنعتی ثبت شده
آیا نماینده شرکت های معتبر خارجی می باشید
در صورت مثبت بودن پاسخ بالا نام ببرید  
شرکت های همکار داخلی (نام شرکت و زمینه فعالیت)  
زمینه فعالیت جنبی تولید و فروش