اطلاعات تخصصی » وارد کنندگان تاسیسات و تجهیزات گلخانه ای
 مساحت انبارهای سرپوشیده 0
 مساحت انبارهای رو باز 0
 ماشین آلات اجرایی در تملک 0
 ماشین آلات اجرایی استیجاری 0
تعداد نیروی متخصص مرتبط 15
 تعداد نیروی متخصص غیر مرتبط 0
 تعداد کل نیروی تحت بیمه شرکت 0
 نیروی های قراردادی شرکت 0
 تعداد پرسنل دفتری 0
ارایه گارانتی
شرایط گارانتی -
گواهینامه های شرکت و مرجع تایید آن ها را نام ببرید
شرکت های همکار خارجی (مشخصات ، رزومه)  بیزجانلی BIZCANLI ترکیه در زمینه موتور و رک و پینیون- اریگونی ARRIGONI ایتالیا تولید توریهای ضدحشره و سایبان و ضد تگرگ و بادشکن و ...- اگرولاینAGROLINE ایتالیا تولید سیم پلی استر- گنتوGENTO ترکیه تولید بذر- سراپلاستیک SERA PLASTIK ترکیه تولید پوشش گلخانه- موساگرین MOSA GREEN ایتالیا در زمینه بومهای آبیاری و دستگاههای بذرکارنیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک- آواگرو AVAGRO ترکیه تولید کود- اوزکاوکیوم OZKA VAKUM ترکیه در زمینه چسب ترمیم پلاستیک و سینی های کشت و ...- پاوردریپPOWER DRIP ترکیه در زمینه نوار و لوله آبیاری - لاین تاریمLIONTARIM تولید انواع ملزومات کشت گلخانه ای شامل نخ و گیره و قلاب بوته
نوع سیستم خنک کننده


طرح صنعتی ثبت شده
آیا نماینده شرکت های معتبر خارجی می باشید
در صورت مثبت بودن پاسخ بالا نام ببرید بیزجانلی BIZCANLI ترکیه در زمینه موتور و رک و پینیون- اریگونی ARRIGONI ایتالیا تولید توریهای ضدحشره و سایبان و ضد تگرگ و بادشکن و ...- اگرولاینAGROLINE ایتالیا تولید سیم پلی استر- گنتوGENTO ترکیه تولید بذر- سراپلاستیک SERA PLASTIK ترکیه تولید پوشش گلخانه- موساگرین MOSA GREEN ایتالیا در زمینه بومهای آبیاری و دستگاههای بذرکارنیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک- آواگرو AVAGRO ترکیه تولید کود- اوزکاوکیوم OZKA VAKUM ترکیه در زمینه چسب ترمیم پلاستیک و سینی های کشت و ...- پاوردریپPOWER DRIP ترکیه در زمینه نوار و لوله آبیاری - لاین تاریمLIONTARIM تولید انواع ملزومات کشت گلخانه ای شامل نخ و گیره و قلاب بوته  
شرکت های همکار داخلی (نام شرکت و زمینه فعالیت)  
زمینه فعالیت جنبی واردات کود و بذر و تمامی نهاده ها