فرم اطلاعات هویتی
نام شرکت تولیدی صنعتی انرژی کشور
استان محل فعالیت تهران
شهرستان محل فعالیت تهران
تلفن تماس 02161444
تلفن همراه 09203093185
فکس 02166701376
کد پستی 1134837459
آدرس وب سایت www.energy-ind.com
پست الکترونیک s.borhani@energy-ind.com
آدرس تهران، خیابان جمهوری، روبروی ساختمان آلومینیوم، شماره 683
سال شروع فعالیت 1362
شماره ثبت 47242
تاریخ ثبت
شناسه ملی شرکت 10100924560
کد اقتصادی شرکت 411111154193
نام مدیر عامل حمیدرضا مهدیان
شرح مختصر فعالیت اصلی تولید کولرهای آبی سلولزی و هیترهای گازی، نفتی، گازوئیلی و برقی
دفتر اصلی شرکت
دفاتر دیگر شرکت

میزان اعتبار اخذ تضامین بانکی (ریال) 0
میزان اعتبار اخذ تسهیلات بانکی (ریال) 0
میزان اعتبار گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریال) 0
سرمایه ثبتی (ریال) 0
 آزمایشگاه های همکار
دارای واحد کنترل کیفیت
دارای واحد کنترل پروژه
دارای واحد طراحی
دارای واحد مستقل مالی
دارای واحد بازرگانی
دارای واحد خدمات پس از فروش
نوآوری و اختراع
آزمایشگاه های در اختیار
دارای واحد تحقیق و توسعه
عضویت در انجمن صنفی گلخانه سازان ایران
ظرفیت کار سالانه (هکتار) 300
فعال