دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱  -  Monday, November 28, 2022
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » امور مالی
شرح وظایف مدیریت امور مالی
 
اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات جاری کشور،نگهداری و تنظیم حسابها مطابق قوانین و مقررات و ضوابط وتهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال مالی و ارایه آن به مراجع ذیربط ،حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور،نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی ،تامین اعتبار حواله های صادره و اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین، دراختیار قرار دادن تنخواه گردان پرداخت به عاملین وکارپردازان با تائید مقامات مجاز ،معرفی عاملین و مسئولین امورمالی  و نظارت بر عملکرد آنان، درخواست تنخواه حسابداری از خزانه هزینه ای وتملک،شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه و مزایده و سایر جلسات جهت تصمیم گیری و اظهارنظر به مدارک و اسناد مناقصه و تنظیم صورتجلسات مربوطه، سایرموارد ارجاع شده از طرف مدیریت

 شرح وظايف اداره رسيدگي به اسناد و دفتر داري

بررسي ورسیدگی کلیه اسناد حسابداری ستادموسسه واسناد هزینه های ارسالی از طریق عاملین و انطباق آنها با قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه ها،صدور درخواست وجه اعتبارات هزينه اي و تملک، رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران و مشاورین طبق مفاد قرارداد مربوطه کنترل بررسی تسویه حسابها از قبیل علی الحساب ها و پیش پرداختهاوتنخواه عاملین امورمالی ،پیگیری رفع واخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریغ بودجه کل کشور، اعمال کنترل های داخلی و بررسی صحت مانده حسابها، جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاءهای مجاز و تحویل به بایگانی،سایر موارد ارجاعی از طرف مدیریت

 شرح وظايف اداره حقوق و دستمزد و امور بازنشستگان

ورود اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي شاغلين و اعمال تغييرات بعدي،

تنظيم ليست حقوق و مزايا و کسورات ماهيانه و کنترل و صدور فيش حقوقي،صدور اسناد حسابداري حقوق و تنظيم فرم های مربوطه،تنظيم ليست پرداخت هاي موردي و عيدي و000، تهیه مستندات وبخشنامه های مربوط به حقوق ومزایا، تهیه وتنظیم اظهارنامه های خدمات درمانی وتامین اجتماعی به همراه ارائه لیست بصورت ماهانه، تهیه وتنظیم درخواست وجه حقوق وخلاصه لیست وفایل حقوق جهت ارائه به وزارت دارانی (خزانه داریکل)،تهیه وتنظیم فرمهای مربوط به مالیات حقوق وتکلیفی جهت ارائه به اداره مالیات استان،ساير موارد ارجاعي توسط مديريت

شرح وظایف امین اموال

مسئولیت حفظ و نگهداری اموال و کالاهائی که در ابوابجمعی او قرار دارد ،مسئولیت حفظ و نگهداری اوراقی که در حکم وجه نقد است ،تنظیم صورتحساب ها و دفاتر اموالی ،تحویل و تحول اموال تحت ابوابجمعی، تنظیم فر مهای اموالی و ارسال آن به مراجع

مربوطه، نگهداری حساب اموال غیرمنقول و همچنین سوابق مربوطبه آنها و ارائه سند مالکیت برای ارسال به مراجع ذیربط، ساير موارد ارجاعي توسط مديريت

شرح وظایف حسابدار

 
رابط وزارت دارائی (خزانه داری کل ) رابط بانک مرکزی ،پيگيري امور بانکي،دریافت دسته چک از بانک وصورتحسابها هرماهه،سايرموارد ارجاعي توسط مديريت،بایکانی کلیه اسناد هزینه ها ونامه های مربوط به عاملین امورمالی

پیوندها:
وزارت جهاد کشاورزي
موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي
انجمن گلخانه سازان ايران
موسسه تحقيقات علوم باغباني

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.