دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹  -  Monday, September 28, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » تحت فشار-اهداف و محورهای تحقیقاتی

1-       اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

 • پتانسیل يابي توسعه پایدار روشهاي مختلف نوین و پیشرفته ( تحت فشار و کم فشار)
 • بهبود بهره وري مصرف آب از طریق بکارگیری انواع روشهاي مختلف آبياري تحت فشار
 • بررسي فني و اقتصادي روشهاي آبياري تحت فشار در شرايط مختلف محيطي، اقليمي، آب، خاک و گياه
 • بررسی مديريت بهينه روشهای آبیاری تحت فشار و کم فشار با تأکيد بر کشاورزي پايدار و بهبود اقتصاد کشاورزي
 • بررسي اثرات کمی و کیفی کاربرد آبهاي کم کيفيت بر روي خاک و گياه در شرایط کاربرد روش های نوین آبیاری
 • بررسي و شناخت مباني طراحي هيدروليکي روشهاي نوين آبياري
 • بررسي روابط آب، خاک، گياه و اتمسفر در روشهاي نوين آبياري
 • بررسي روشهاي نوين آبياري براي باغات و مزارع و رفع مشکلات ناشي از به کارگيري اين روشها
 • بررسي مسايل کود آبياري و کم آبياري کنترل شده
 • بررسي وضعيت مصرف انرژي و بهينه سازي آن در انواع روشهای آبیاری تحت فشار
 •  بررسي فني وسايل، لوازم و تجهيزات مورد استفاده در روشهاي آبياري تحت فشار
 • اتوماسیون در روش های نوین آبیاری
 • آبياري دقيق در روش نوين آبياري

پیوندها:
وزارت جهاد کشاورزي
موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي
انجمن گلخانه سازان ايران
موسسه تحقيقات علوم باغباني

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.