دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹  -  Monday, September 28, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » خدمات تحقیقاتی و پژوهشی-آبیاری تحت فشار

خدمات تحقیقاتی و پژوهشی

با توجه به اهمیت توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در مناطق خشک و نیمه خشک به عنوان راهکاری برای افزایش بهره وری آب، پایداری این توسعه جایگاه ویژه ای خواهد داشت. در این راستا بخش تحقیقات مهندسی آبیاری تحت فشارخدمات تحقیقاتی و پژوهشی خود را به واحدهای اجرایی و بخشهای خصوصی در زمینه های مختلف شناسایی، انطباق و انتقال روشهای آبیاری تحت فشار ارائه می کند. از جمله این موارد بشرح زیر می باشد:

  •  ارزیابی فنی و هیدرولیک روشهای آبیاری تحت فشار
  •  ارزیابی کاربرد روشهای آبیاری تحت فشار در مزرعه
  • مدیریت بهره برداری روشهای آبیاری تحت فشار
  • نظارت عالیه طرحهای اجرایی آبیاری تحت فشار
  • بررسی کاربرد تکنولوژیهای جدید در سیستم های آبیاری تحت فشار
  • توسعه آبیاری دقیق در روشهای آبیاری تحت فشار
  • توسعه آبیاری قطر ه ای سطحی و زیر سطحی
  • مدیریت  و برنامه ريزي سيستم هاي نوين آبياري
  • ارزيابي سيستم آبياري سفالي

پیوندها:
وزارت جهاد کشاورزي
موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي
انجمن گلخانه سازان ايران
موسسه تحقيقات علوم باغباني

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.